Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ qua địa chỉ

Văn phòng đại diện Miền Bắc

Địa chỉ: 35 Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 01688.778.778

Email: info@kaadasvietnam.com.vn

HỆ THỐNG CỬA HÀNG:


Địa chỉ: 965/15 phường 14, Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0919.711.235


Địa chỉ: 35 Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 01688.778.778


Địa chỉ: 35 Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 01688.778.778